MAPESA logo

CARRO D’ENCOFRAT MK PER A TÚNEL A CEL OBERT

Carro d’encofrat de rendibilitat elevada, de lloguer. Trasllat manual o hidràulic. Cicles de treball ràpids

Galeria de fotos

Catàleg SISTEMA MK

Catàleg CARROS MK PER A TÙNELS