MAPESA logo

SISTEMES DE SEGURETAT

Sistemes de seguretat pensats per a millorar les condicions de treball i la productivitat del projecte de construcció.
Inclouen protecció per a zones de treball i sistemes de protecció de vora.

Pantalla de protecció perimetral HWS

Pantalla de protecció perimetral de gran flexibilitat, que s’adapta a qualsevol geometria o necessitat de configuració. Indicada per a edificis de gran altura. El sistema pot elevar-se de manera hidràulica o amb grua.

Plataformes de treball perimetrals

Indicat per a la construcció de murs de certa altura. Fàcil de transportar i manejar.
Baranes de seguretat
Baranes de seguretat idònies per a la protecció fins i tot de les vores més complicades, en superfícies horitzontals o inclinades.
Xarxes sota forjat
Encofrat de pilars de secció rectangular. Sistema robust amb gran varietat de panells i diversitat reduïda de components.