MAPESA logo

ENCOFRAT DE MURS I PILARS

Encofrat de murs i pilars, encofrats a una cara, encofrat circular i accessoris d’encofrat per a la construcció de murs de formigó, pilars, hastiales, fonaments, sabates, estreps etc.
Una extensa gamma de sistemes d’encofrat de formigó per a l’execució de tota mena de projectes de construcció.

Encofrat modular Orma

Sistema d’encofrat modular per a la construcció de tota mena d’estructures verticals de formigó. Destaca el seu alt rendiment amb el mínim cost en mà d’obra.
Encofrat modular lleuger LGW
Sistema d’encofrat de murs i pilars amb una extensa gamma de panells de fins a 3m. Perfecte per a geometries complexes. Muntatge manual o amb grua.

Encofrat modular lleuger COMAIN

Encofrat manu-portable molt flexible i lleuger. Adequat per a la construcció de murs, pilars, bigues i fonaments.

Encofrat de vigues de fusta ENKOFORM V-100

Màxima flexibilitat i adaptació a estructures verticals en edificació i obra civil. Excel·lents acabats de formigó.

Encofrat circular metàlic BIRA

Sistema optimitzat per a la construcció de murs circulars. Resistent i senzill de corbar. Adequat per a construccions energètiques de formigó.

Encofrat circular ajustable BIRAMAX

Sistema d’encofrat optimitzat per a la construcció de murs circulars. Resistent i de corbat molt ràpid. Adequat per a construccions energètiques de formigó.

Encofrat de pilars lleuger LGR

Encofrat de pilars de secció rectangular. Sistema robust amb gran varietat de panells i diversitat reduïda de components.

Encofrat de pilars circulars CLR

Encofrat de pilars circulars tot-terreny que destaca per la senzillesa del seu sistema d’unió de panells. Disponible en gran varietat de diàmetres.
Encofrat a una cara UCAB-EUC
Encofrat per a la construcció de murs a una cara. Compatible amb tots els panells de mur ULMA.

Accesoris d’Encofrat

Accessoris d’encofrat: elements de seguretat, estabilització i ancoratge per als sistemes d’encofrat verticals.