Seleccionar página

PUNTALS I CIMBRAS

Sistemes de puntals i cimbras de gran capacitat de càrrega per a la construcció de forjats, taulers de pont, capitells, voltes de túnel o qualsevol altra estructura que requereixi l’ús de fitació.
Inclou puntals d’acer i alumini, cimbras lleugeres i cimbras de gran càrrega.
Puntals
Una àmplia gamma de puntals amb diferents capacitats de càrrega. Inclou puntals d’acer i alumini, idonis per als encofrats horitzontals ULMA Construction.
Cimbras lleugeres
Cimbras de acero para la construcción de estructuras horizontales. Pensadas para la edificación y construcción de puentes y viaductos.
Cimbra de gran carrega T-500
Cimbra de gran càrrega dissenyada per a la construcció de ponts o viaductes de gran altura. Aspectes a destacar: sistema modular, facilitat de transport i muntatge en obra ràpid i segur.