Seleccionar página

CARRO D’ENCOFRAT MK PER A MURS

Sistema mòbil per a la construcció de murs de formigó de gran longitud a una o dues cares. Fàcil de muntar i desencofrat.

Galeria de fotos

Catàleg SISTEMA MK