Seleccionar página

CARRO D’ENCOFRAT MK PER A TÚNEL EN MINA

Carro d’encofrat totalment configurable, indicat per a túnels de fins a 1 km de longitud. Sistema d’alta rendibilitat. Es pot llogar.

Galeria de fotos

Catàleg SISTEMA MK

Catàleg CARROS MK PER A TÙNELS