MAPESA logo

VIGUES DE FUSTA I TAULERS

Taulers i bigues de fusta de capacitat de càrrega optimitzada per a diferents aplicacions en obra.
Permeten un nombre elevat de reutilitzacions per a així optimitzar l’ús de el sistema d’encofrat.
Taulers de fusta
Taulers de fusta d’alta qualitat per a combinar amb els sistemes d’encofrat de ULMA Construction. Adequats per a múltiples usos, ofereixen gran resistència en obra i acabats de formigó de qualitat.
Vigues de fusta VM-20
Bigues de fusta de secció en “doble T” per a múltiples aplicacions d’encofrat. Lleugeres però de gran resistència, suporten forts impactes. Producte certificat.