Seleccionar página
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
Encofrats Mapesa
cat_encofrats_header
Encofrats
de grans
prestacions
cat_encofrats_header - copiar
Encofrats
de murs
i pilars
cat_encofrats_header - copiar - copiar
Vigues
de fusta
i taulers
cat_encofrats_header - copiar - copiar - copiar
Sistemes
de seguretat
cat_encofrats_header - copiar - copiar - copiar - copiar
Encofrat
de lloses
cat_encofrats_header - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar
Encofrat
trepants
cat_encofrats_header - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar
Puntals
i cintres
cat_encofrats_header - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar - copiar
Encofrat
civil
previous arrow
next arrow

ENCOFRATS

Una gran selecció de sistemes d’encofrat ULMA Construction per a el encofrat de tota mena d’estructures de formigó, tant en venda com en lloguer.
Oferim l’equipament adequat per a qualsevol mena de projecte de construcció. El nostre portafolio comprèn encofrats de murs, pilars i lloses, puntals, encofrats trepantes d’alta tecnologia, bigues de fusta i taulers, sistemes de encofrat de túnels i ponts de gran flexibilitat i una àmplia gamma de equips de seguretat.
El portafolio d’encofrats ULMA ho completa la bastida multidireccional de gran flexibilitat BRIO. Sigui com sigui la teva necessitat, desenvolupem múltiples solucions de bastides temporals per a cada projecte.

Encofrats de murs i pilars

Encofrat de murs i pilars, encofrats a una cara, encofrat circular i accessoris d’encofrat per la construcció de murs de formigó, pilars, hastiales, fonaments, sabates, estreps etc.
Una extensa gamma de sistemes d’encofrat de formigó per a l’execució de tota mena de projectes de construcció.

Vigues de fusta i taulers

Taulers i bigues de fusta de capacitat de càrrega optimitzada per a diferents aplicacions en obra.
Permeten un nombre elevat de reutilitzacions per a així optimitzar l’ús del sistema d’encofrat.

Sistemes de Seguretat

Sistemes de seguretat pensats per a millorar les condicions de treball i la productivitat del projecte de construcció.
Inclouen protecció per a zones de treball i sistemes de protecció de vora.

Encofrats de lloses

Encofrats de bigues, modulars, de cubetes i d’alumini per a la construcció de lloses de formigó.
Cobreix tot tipus d’aplicacions: grans lloses, massisses i alleugerides, inclinades, bigues de pengi, rematades, capitells, volades etc.
Excel·lents acabats de formigó. Estàndards de seguretat garantits per als operaris.

Encofrats trepants

Sistemes d’encofrat autotrepantes, guiats i convencionals per a murs de gran altura. Indicats per a la construcció de torres, gratacels, nuclis, piles de ponts, pilonos i preses.
Així mateix disposem de pantalles perimetrals de seguretat per a la protecció de caigudes en la construcció d’edificis de gran altura.

Puntals i cintres

Sistemes de puntals i cimbras de gran capacitat de càrrega per a la construcció de forjats, taulers de pont, capitells, voltes de túnel o qualsevol altra estructura que requereixi l’ús de fitació.
Inclou puntals d’acer i alumini, cimbras lleugeres i cimbras de gran càrrega.

Encofrat civil

Màxima tecnologia en encofrats per a la construcció de túnels.
En ULMA construcció estem especialitzats en els mètodes constructius de falsos túnels i túnels en mina.
Carro d’encofrat alquilable que també garanteix un alt nivell de seguretat.