MAPESA logo

ENCOFRAT TREPANTS

Sistemes d’encofrat *autotrepantes, guiats i convencionals per a murs de gran altura. Indicats per a la construcció de torres, gratacels, nuclis, piles de ponts, pilonos i preses.
Així mateix disposem de pantalles perimetrals de seguretat per a la protecció de caigudes en la construcció d’edificis de gran altura.
Combinables amb encofrats de murs ULMA Construction.
Sistemes autotrepantes ATR
Sistema d’encofrat autotrepante sense necessitat de grua. Agilita els temps de construcció i permet múltiples aplicacions per a cada projecte de gran altura. Seguretat en muntatge i manipulació.
Sistema trepante guiat RKS
Encofrat trepante guiat flexible per a la construcció d’edificis de gran altura. Destaca per la seva estructura optimitzada i facilitat d’ús.
Consola de grimpat retranqueable CR-250
Encofrat trepante hissat amb grua optimitzat per a draps d’encofrat grans. Destaca per la seva facilitat de manipulat i amplitud de les plataformes de treball.
Consola de grimpat a una i dues cares​ – Consola 2000
Encofrat trepante de gran rendiment indicat per a la construcció de preses, piles de pont i murs de gran altura, a una o dues cares.
Plataforma interior per a buits KSP
Una solució senzilla per al suport d’encofrat en buits interiors. Indicada per a buits d’ascensor i escales, piles buides etc.