Carro d’encofrat MK per a murs

Sistema mòbil per a la construcció de murs de formigó de gran longitud a una o dues cares. Fàcil de muntar i desencofrat.