Carro d’encofrat MK per a Túnel en mina

Carro d’encofrat totalment configurable, indicat per a túnels de fins a 1 km de longitud. Sistema d’alta rendibilitat. Es pot llogar.