Encofrat recuperable per a forjats reticulars RECUB

Sistema d’encofrat de lloses flexible per a lloses alleugerides. Compost per cubetes de plàstic recuperables, s’adapta a diferents geometries de lloses.