Encofrat de vigues de fusta ENKOFORM V-100

Màxima flexibilitat i adaptació a estructures verticals en edificació i obra civil. Excel·lents acabats de formigó.