Encofrat modular Orma

Sistema d’encofrat modular per a la construcció de tota mena d’estructures verticals de formigó. Destaca el seu alt rendiment amb el mínim cost en mà d’obra.