Plataforma interior per a buits KSP

Una solució senzilla per al suport d’encofrat en buits interiors. Indicada per a buits d’ascensor i escales, piles buides etc.