Cimbras BRIO

Cimbra de gran flexibilitat. Permet múltiples configuracions de torres d’encofrat. Enfocat principalment per a edificació.