Puntals

Una àmplia gamma de puntals amb diferents capacitats de càrrega. Inclou puntals d’acer i alumini, idonis per als encofrats horitzontals ULMA Construction.

Puntals telescòpics d’acer

Gran varietat de puntals lleugers d’acer. Destaca el seu fàcil sistema de descàrrega, protecció per a les mans de l’operari i rosca acte limpiante.

Puntal certificat d’acer EP

Àmplia gamma de puntals d’acer de capacitat mitjana. Galvanitzats, certificats segons norma EN 1065 i el seu fàcil sistema de descàrrega.

Puntales

Puntals d’alumini ALUPROP

Puntals certificats de gran càrrega. Destaquen pels seus components lleugers i configuració en torre de fins a 12 m.