Consola de grimpat a una i dues cares​ – Consola 2000

Encofrat trepante de gran rendiment indicat per a la construcció de preses, piles de pont i murs de gran altura, a una o dues cares.