Vigues de fusta i taulers

Taulers i bigues de fusta de capacitat de càrrega optimitzada per a diferents aplicacions en obra.
Permeten un nombre elevat de reutilitzacions per a així optimitzar l’ús del sistema d’encofrat.

Tableros de madera

Taulers de fusta

Taulers de fusta d’alta qualitat per a combinar amb els sistemes d’encofrat de ULMA Construction. Adequats per a múltiples usos, ofereixen gran resistència en obra i acabats de formigó de qualitat.

Tauler contraxapat fenòlic :
Tauler contraxapat resistent de superfície llisa adequat per a diferents necessitats. Possibilita major repetició d’usos que els taulers convencionals i ofereix un excel·lent acabat de formigó vist.
Tauler tricapa:
Tauler multiús combinable amb els sistemes d’encofrat i plataformes de treball ULMA. Cobreix tot tipus d’aplicacions amb un bon acabat de formigó.
Vigas de madera VM-20

Vigues de fusta VM-20

Bigues de fusta de secció en “doble T” per a múltiples aplicacions d’encofrat. Lleugeres però de gran resistència, suporten forts impactes. Producte certificat.