Escales d’accés

Torres d’escala temporals per a l’accés a obra, el desplaçament de vianants en espais públics i l’evacuació en cas d’emergència. Permeten diferents configuracions.