Encofrats de murs i pilars

Encofrat de murs i pilars, encofrats a una cara, encofrat circular i accessoris d’encofrat per la construcció de murs de formigó, pilars, hastiales, fonaments, sabates, estreps etc.
Una extensa gamma de sistemes d’encofrat de formigó per a l’execució de tota mena de projectes de construcció.

ncofrat modular Orma

Encofrat modular Orma

Sistema d’encofrat modular per a la construcció de tota mena d’estructures verticals de formigó. Destaca el seu alt rendiment amb el mínim cost en mà d’obra.

Encofrat modular ligero LGW

Encofrat modular lleuger LGW

Sistema d’encofrat de murs i pilars amb una extensa gamma de panells de fins a 3m. Perfecte per a geometries complexes. Muntatge manual o amb grua.

Encofrat modular ligero COMAIN

Encofrat modular lleuger COMAIN

Encofrat manu-portable molt flexible i lleuger. Adequat per a la construcció de murs, pilars, bigues i fonaments.

Encofrado de vigas de madera ENKOFORM V-100

Encofrat de vigues de fusta ENKOFORM V-100

Màxima flexibilitat i adaptació a estructures verticals en edificació i obra civil. Excel·lents acabats de formigó.