Puntals i cimbres

Sistemes de puntals i cimbras de gran capacitat de càrrega per a la construcció de forjats, taulers de pont, capitells, voltes de túnel o qualsevol altra estructura que requereixi l’ús de fitació.
Inclou puntals d’acer i alumini, cimbras lleugeres i cimbras de gran càrrega.

Cimbras ligeras

Cimbra lleugera

Cimbra de gran flexibilitat. Permet múltiples configuracions de torres d’encofrat. Enfocat principalment per a edificació.

Puntales

Puntals

Una àmplia gamma de puntals amb diferents capacitats de càrrega. Inclou puntals d’acer i alumini, idonis per als encofrats horitzontals ULMA Construction.

Cimbra de gran carga T-500

Cimbra de gran carrega T-500

Cimbra de gran càrrega dissenyada per a la construcció de ponts o viaductes de gran altura. Aspectes a destacar: sistema modular, facilitat de transport i muntatge en obra ràpid i segur.