Cimbra lleugera

Cimbra de gran flexibilitat. Permet múltiples configuracions de torres d’encofrat. Enfocat principalment per a edificació.

Cimbra G

Cimbra creada per a la fitació d’encofrats de lloses en edificació. Sistema lleuger de muntatge ràpid i senzill.

Cimbra robusta OC

Cimbra d’alta rendibilitat, concebuda per a la construcció de ponts i també per a certes aplicacions en construcció industrial i edificació.

Cimbras ligeras

Cimbras BRIO

Cimbra de gran flexibilitat. Permet múltiples configuracions de torres d’encofrat. Enfocat principalment per a edificació.